Zpracování osobních údajů při komunikaci s námi

Správcem osobních údajů je společnost:

Bydlení EMA U Hájenky s.r.o.
28. října 2092/216
709 00 Ostrava – Mar. Hory
IČ 14027615
C87720/KSOS Kraj. soud v Ostravě

Při komunikaci s námi, jakož i při vyplnění formuláře na těchto stránkách, zpracováváme následující osobní údaje:

– Jméno, příjmení
– Emailovou adresu
– Telefonní číslo
– Text zprávy, včetně identifikace poptávaného bytu

Osobní údaje zpracováváme na základě:

– Plnění smlouvy, případně jednání o uzavření smlouvy (čl. 6(1)b GDPR; zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, je zároveň pro následnou možnost uzavření smlouvy nezbytné)
– Pro plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (čl. 6(1)c GDPR; včetně povinností plynoucích z účetních předpisů)
– Nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů (čl. 6(1)f GDPR; včetně možnosti zaslat novinky ohledně stavu projektu či další informace nebo naše nabídky, které jsou vzhledem k poptávanému bytu relevantní)

Osobní údaje zpracováváme po dobu jednání o smlouvě či po dobu trvání smlouvy, a dále 10 let po jejím ukončení.

Na základě GDPR mezi Vaše práva patří:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
– požadovat výmaz vašich osobních údajů
– žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů
– pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
– právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena