Úvodní prohlídka
Padl vám některý z bytů do oka? Sjednejte si úvodní schůzku s makléřem, na které Vám představí veškeré detaily.
1
1. platba - rezervační poplatek
Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. Výše rezervačního poplatku činí 150 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny.
2
2. platba - 30 % z kupní ceny
Platba ve výši 30 % z kupní ceny bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní v návaznosti na termín zahájení stavby.
3
3. platba - 30 % z kupní ceny
Platba ve výši 30 % z kupní ceny bude uhrazena po dokončení hrubé stavby. Předpokládané dokončení hrubé stavby je 10 měsíců od jejího zahájení.
4
4. platba - 30 % z kupní ceny
Platba ve výši 30 % z kupní ceny bude uhrazena po kolaudaci objektu. Předpokládaný termín kolaudace je 10 měsíců od dokončení hrubé stavby.
5
5. platba - 10 % z kupní ceny
Poslední platba ve výši 10 % z kupní ceny bude uhrazena po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Předpokládaný termín pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je do 1 měsíce po kolaudaci objektu.
6
Klientské změny
Poplatek za zpracování klientských změn se hradí po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Nacenění požadovaných klientských změn se počítá jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými dispozičními změnami a standardním provedením. Platba za požadované klientské změny bude připočtena do následující platby po schválení klientské změny.
7