STANDARDNÍ FINANCOVÁNÍ

Standardní financování je rozděleno do dvou splátek v modelu 20% záloha a 80% doplatek kupní ceny. 

Úvodní prohlídka
Padl vám některý z bytů do oka? Sjednejte si úvodní schůzku s makléřem, na které Vám představí veškeré detaily.
1
Rezervační poplatek
Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. Výše rezervačního poplatku činí 150 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny.
2
Záloha z kupní ceny
Záloha ve výši 20 % z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
3
Klientské změny
Nacenění požadovaných klientských změn se počítá jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými dispozičními změnami a standardním provedením.
4
Doplatek kupní ceny
Doplatek ve výši 80 % z kupní ceny bude uhrazen před podpisem kupní smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu.
5

ODKLAD DOPLATKU KUPNÍ CENY

Financování je rozděleno do tří splátek v modelu 30% zálohy (2 splátky) a 70% doplatek kupní ceny. Spočítejte si cenu zde.

Úvodní prohlídka
Padl vám některý z bytů do oka? Sjednejte si úvodní schůzku s makléřem, na které Vám představí veškeré detaily.
1
Rezervační poplatek
Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. Výše rezervačního poplatku činí 150 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny.
2
Záloha z kupní ceny - 1. splátka
Záloha ve výši 20 % z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí nájemní.
3
Klientské změny
Nacenění požadovaných klientských změn se počítá jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými dispozičními změnami a standardním provedením.
4
Záloha z kupní ceny - 2. splátka
Záloha ve výši 10 % z kupní ceny bude uhrazena po podpisu kupní a nájemní smlouvy.
5
Nájemné
Doplatek kupní ceny lze odložit až o dva roky, kdy budete platit nájemné, které se do doplatku nezapočítává.
6
Doplatek kupní ceny - 3. splátka
Doplatek ve výši 70 % z kupní ceny můžete uhradit kdykoliv během doby, kdy platíte nájemné. Nejpozději však 24. měsíc od podepsání kupní smlouvy.
7