Úvodní prohlídka
Padl vám některý z bytů do oka? Sjednejte si úvodní schůzku s makléřem, na které Vám představí veškeré detaily.
1
Rezervační poplatek
Bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. Výše rezervačního poplatku činí 150 000 Kč. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny.
2
Záloha z kupní ceny
Záloha ve výši 20 % z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
3
Klientské změny
Nacenění požadovaných klientských změn se počítá jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými dispozičními změnami a standardním provedením.
4
Doplatek kupní ceny
Doplatek ve výši 80 % z kupní ceny bude uhrazen před podpisem kupní smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu.
7