Časová působnost nabídky – nabídka společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. v podobě bezplatné montáže venkovních žaluzií nebo klimatizačních jednotek ve vybraných bytech představuje časově omezenou nabídku společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. a nárok na ni budoucímu kupujícímu vzniká pouze v případě, že nejpozději dne 30. 11. 2023 bude mezi společností Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. a budoucím kupujícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo alespoň rezervační smlouva ohledně příslušného bytu.

Věcná působnost nabídky – nabídka v podobě bezplatné montáže venkovních žaluzií se vztahuje pouze na byty situované v 1. NP, 2. NP a 3. NP, a to v případě bytů v budově A a B, a na byty situované v 1. NP a 2. NP, a to v případě budovy C, nabídka v podobě bezplatné montáže klimatizačních jednotek se pak vztahuje pouze na následující byty: A4.01, A4.02, B4.03, C3.01, C3.02.

Obsah nabídky v podobě bezplatné montáže venkovních žaluzií – nabídka v podobě bezplatné montáže venkovních žaluzií obsahuje dodávku a montáž venkovní žaluzie na 1 okno v příslušném bytě s tím, že přesná podoba (materiál, rozměry lamel, barva, dodavatel venkovní žaluzie apod.), jakož i výběr konkrétního okna, kde se montáž této venkovní žaluzie bude realizovat, není v tuto chvíli známa, a bude budoucímu kupujícímu ze strany zástupce společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. sdělena následně v průběhu další etapy výstavby bytových domů. Tímto však není dotčeno právo budoucího kupujícího následně odmítnout dodávku a montáž této venkovní žaluzie (to ovšem pouze jako celek, nelze tedy odmítnout pouze část nabídky při zachování jiné části) v případě, že nebude s její podobou a umístěním souhlasit, toto právo je však budoucí kupující uplatnit nejpozději ve lhůtě 7 dní od okamžiku upřesnění podoby a umístění venkovní žaluzie zástupcem společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o., a to s ohledem na navazující práce při výstavbě bytových domů.

Obsah nabídky v podobě bezplatné montáže klimatizačních jednotek – nabídka v podobě bezplatné montáže klimatizačních jednotek obsahuje dodávku a montáž 2 kusů nástěnných klimatizačních jednotek v příslušném bytě s tím, že přesná podoba (rozměry, barva, funkce a účinnost, dodavatel klimatizačních jednotek apod.), jakož i výběr konkrétních místností, kde se montáž těchto klimatizačních jednotek realizuje, není v tuto chvíli známa, a bude budoucímu kupujícímu ze strany zástupce společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. sdělena následně v průběhu další etapy výstavby bytových domů. Tímto však není dotčeno právo budoucího kupujícího následně odmítnout dodávku a montáž těchto klimatizačních jednotek (to ovšem pouze jako celek, nelze tedy odmítnout pouze část nabídky při zachování jiné části) v případě, že nebude s jejich podobou a umístěním souhlasit, toto právo je však budoucí kupující uplatnit nejpozději ve lhůtě 7 dní od okamžiku upřesnění podoby a umístění klimatizačních jednotek zástupcem společnosti Bydlení EMA U Hájenky s.r.o., a to s ohledem na navazující práce pří výstavbě bytových domů.